Met welke klacht ga je naar de psycholoog?

Je kunt alles vragen

Ik kan me goed voorstellen dat je wikt en weegt of je wel naar de psycholoog moet met je klachten. Het is vaak lastig om voor jezelf te omschrijven wat er nu precies aan de hand is. En je hebt er geen idee van of dit nu echt een klacht is of iets wat je zelf moet uitzoeken. Lastig. Maar eigenlijk hoef jij daar niet zelf op te puzzelen. Het is mijn werk om je als eerste te helpen bij het formuleren van zoals dat heet ‘je hulpvraag’. Ik help je bij het omschrijven, ik draag voorbeelden aan en kan meestal heel snel zeggen wat er speelt, hoe we dat in de psychologie herkennen en wat je er allemaal aan kunt doen. Het advies dat ik dan ook altijd geef is: stel je vraag. Als het niet bij mij is, dan bij een andere psycholoog of bij je huisarts.

Werk, leven en liefde

De meeste klachten hebben in de omschrijving te maken met de drie grote onderwerpen in een mensenleven: werk, leven en liefde. Mensen voelen zich verloren in hun leven, ervaren een gevoel van vastlopen. Het kan ook zijn dat je iets is overkomen waarvan je het lastig vindt om ermee om te gaan. Het kunnen problemen in en met jezelf zijn, zoals angstklachten, rouw of een trauma. Het kunnen relationele klachten zijn, zoals in de relatie met je partner, familie of bijvoorbeeld een burn-out. Meestal is het een mix – je bent het contact met jezelf kwijt én hebt moeite je te handhaven in je omgeving.

Op welk moment naar een psycholoog?

Bijna alle cliënten wachten te lang. Dat is heel voorstelbaar, maar ook zonde. Net als bij fysieke klachten kan het behandelen lastiger worden naarmate je langer wacht. Je bent al op zoek naar informatie over een psycholoog of jouw klacht. Je neemt je klachten en vragen dus serieus en je hebt in ieder geval het vermoeden dat je dit traject niet alleen kunt doorlopen. Het is heel verleidelijk om nu te blijven aarzelen, googlen, zoeken. Het beste leg je je je verhaal zo snel mogelijk voor aan een psycholoog. Met zijn of haar kennis en ervaring kan die je vrij snel en duidelijk uitleggen wat er precies speelt en wat je eraan kunt doen.

Elk verhaal is uniek

Het is natuurlijk fijn om dingen te kunnen ordenen. We doen het allemaal. Ook in de psychologie. Daardoor kan de schijn gewekt worden dat het leven en de klachten die je hebt helemaal op te delen zijn in hapklare brokken. Dat is niet zo. Tenminste, het is half waar. De studie van de psychologie is heel goed in staat een klacht te onderzoeken en omschrijven. We weten dus heel goed wat bijvoorbeeld depressie is of een angststoornis. Maar dat wil niet zeggen dat er maar één antwoord is voor jouw depressie of jouw angststoornis. Want van jou weet de psycholoog in het begin maar heel weinig.

Jouw unieke kwaliteiten en mogelijkheden maken jouw depressie, en de manier om er uit te komen, helemaal anders dan al die anderen. De psycholoog zal daarom altijd naar jouw verhaal willen luisteren.

Meer weten?

Een klacht typeren in een omschrijving, of een lijstje symptomen is niet alleen lastig, je kunt ook makkelijk de verkeerde conclusies trekken. Het is heel waarschijnlijk dat je nergens op mijn site precies de klachtomschrijving vindt die bij jouw gevoelens past. Misschien wel een deel, maar niet helemaal.

Neem contact met mij op

Het beste kan ik je helpen als je mij belt of mailt. Dan kun jij precies vertellen hoe het zit en ik kan je een genuanceerd beeld schetsen van wat er aan de hand is en wat je kunt doen.